Infrastruktūra

  • 5 piestātnes aprīkotas  ar nepieciešamajām tehnoloģijām;
  • Noliktavu komplekss ar iespēju  vienlaicīgi uz glābāt līdz 250 000 t un vairāk;
  • 15 privātie dzelzceļa pievedceļi ar garumu 9 km;
  • 5 lokomotīves;
  • Terminālis atrodas dzelzceļa aplī starp divām ostas stacijām.
Pēdējie jaunumi
19:33

SIA LSEZ “Liepaja Bulk Terminal Ltd”, Reģ.Nr.52103019951, Brīvības iela 123, Liepāja, LV-3401 paziņo, ka atklāta...

10:27

SIA LSEZ "Liepaja Bulk Terminal Ltd", Reģ.Nr.52103019951, Brīvības iela 123, Liepāja, LV-3401, t.63401656; fakss:...