Dzelzceļš

      "Liepaja Bulk Terminal Ltd" rīcībā atrodas ostas un stacijas pievedceļi, kā arī vēl 15 uzņēmumam piederoši pievedceļi trijos ostas rajonos, kas ļauj būt ārkārtīgi elastīgiem un operatīvi izvietot kravas privātajās noliktavās trijās vietās vienlaicīgi.

       Ostas dziļūdens daļā , kas atrodas dzelzceļa aplī, izkraušana notiek nepārtraukti no augstajām estakādēm.

       Dziļūdens daļas attīstības projekts potenciāli paaugstina caurlaides spēju līdz 5 miljn.t/gadā.

       Privātie pievedceļi ir aprīkoti ar 6 vagonu  iekraušanas vietām, īsā laika perioda iekraušanas vietu skaitu ir iespējams palielināt līdz 14 un vairāk.

       Manevru darbus uz privātajiem ostas pievedceļiem 9 km garumā nodrošina 5 privātās lokomotīves, kas strādā cauru diennakti.

Pēdējie jaunumi
19:33

SIA LSEZ “Liepaja Bulk Terminal Ltd”, Reģ.Nr.52103019951, Brīvības iela 123, Liepāja, LV-3401 paziņo, ka atklāta...

10:27

SIA LSEZ "Liepaja Bulk Terminal Ltd", Reģ.Nr.52103019951, Brīvības iela 123, Liepāja, LV-3401, t.63401656; fakss:...